Support Advisor

[vc_row parallax=”content-moving” css=”.vc_custom_1487530667573{margin-bottom: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

Support & FAQ för Rådgivare

Här samlar vi frågor och svar för att hjälpa dig i ditt arbete med InsiderLog, båda om själva systemet men också generellt om MAR och insiderinformation. Gäller din fråga regelverket som sådant rekommenderar vi att du först tar del av den information som finns på FI:s hemsida och i Nasdaqs FAQ. Om du inte hittar svar på din fråga vare sig på dessa länkar eller här nedan bör du kontakta support@insiderlog.se[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1487534276403{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;border-top-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;padding-top: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;}”][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1487534290387{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;padding-top: 0px !important;padding-right: 0px !important;}”][vc_toggle title=”Frågor om MAR” custom_font_container=”tag:h5|font_size:20|text_align:left|line_height:1.25″ custom_use_theme_fonts=”yes” use_custom_heading=”true” el_id=”1487534429280-eba49e0f-3814″]Här nedan hittar du svar på generella frågor om regelverket som sådant.[/vc_toggle][vc_toggle title=”Vad är insiderinformation?” custom_font_container=”tag:h2|font_size:20|text_align:left|line_height:1.25″ custom_use_theme_fonts=”yes” use_custom_heading=”true” el_id=”1487529546781-6f94e704-b4f3″]Den eviga frågan. Enligt artikel 7 i MAR är definitionen “information av specifik natur som inte har offentliggjorts, som direkt eller indirekt rör en eller flera emittenter eller ett eller flera finansiella instrument och som, om den offentliggjordes, sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset på dessa finansiella instrument eller på priset på relaterade finansiella derivatinstrument“.

Det är viktigt att skilja på sådan information som visserligen är hemlig, och sådan som kan anses kurspåverkande. Information anses sannolik att ha en väsentlig inverkan på priset om en “förnuftig investerare” skulle använda den som del av sitt investeringsbeslut. Det finns tyvärr inte någon gräns att kursen ska förväntas stiga X % eller att det måste vara en order på Y % av omsättningen, utan vad som utgör insiderinformation måste bedömas från fall till fall. Vid bedömningen av vad som kan utgöra insiderinformation kan följande faktorer beaktas:

(i) beslutets eller händelsens förväntade omfattning eller betydelse i relation till hela emittentens verksamhet;
(ii) betydelsen av den nya informationen i förhållande till de faktorer som avgör prissättningen på de finansiella instrumenten; eller
(iii) andra faktorer som skulle kunna påverka priset på de finansiella instrumenten.

Läs mer i Nasdaqs vägledning, särskilt punkt 1.1, 1.7 och 1.18.[/vc_toggle][vc_toggle title=”När ska en loggbok öppnas?” custom_font_container=”tag:h2|font_size:20|text_align:left|line_height:1.25″ custom_use_theme_fonts=”yes” use_custom_heading=”true” el_id=”1487529546805-1d4177b5-df4f”]Enligt artikel 18 MAR ska bolaget upprätta en förteckning (en s.k. insiderförteckning eller loggbok) över alla personer som har tillgång till insiderinformation, och som arbetar för bolaget, genom anställningskontrakt eller på annat vis utför uppgifter genom vilka de har tillgång till insiderinformation, såsom rådgivare, revisorer eller kreditvärderingsinstitut.

Förteckningen ska upprättas utan dröjsmål när insiderinformationen har identierats och sedan vid varje förändring, t.ex. när nya personer tillkommer. Varje uppdatering ska specificera datum och klockslag för den ändring som föranledde uppdateringen.[/vc_toggle][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_toggle title=”Frågor om InsiderLog” custom_font_container=”tag:h5|font_size:20|text_align:left|line_height:1.25″ custom_use_theme_fonts=”yes” use_custom_heading=”true” el_id=”1487530285024-fbd086c2-4990″ css=”.vc_custom_1487537359997{margin-top: 0px !important;border-top-width: 0px !important;padding-top: 0px !important;}”]Här nedan hittar du svar på frågor om InsiderLog och dess funktioner.[/vc_toggle][vc_toggle title=”Vad är det här med UTC?” custom_font_container=”tag:h1|font_size:20|text_align:left|line_height:1.25″ custom_use_theme_fonts=”yes” use_custom_heading=”true” el_id=”1487537486861-29ce0037-3187″ css=”.vc_custom_1493127396901{margin-top: 0px !important;border-top-width: 0px !important;padding-top: 0px !important;}”]Enligt MAR ska alla tider anges i tidskoden UTC, vilket är svensk tid -2 timmar (sommartid) och svensk tid -1 timme (vintertid). Tanken är att det ska bli enklare att följa kronologin även om man pratar om personer och händelser i olika tidszoner.

Om en insider fick information kl 14:45 svensk sommartid ska du alltså ange kl 12:45. Om du försöker skriva den tid det är just nu i Sverige så protesterar systemet, eftersom det är två timmar in i framtiden enligt UTC.[/vc_toggle][vc_toggle title=”Jag vill ändra mailmallarna” custom_font_container=”tag:h1|font_size:20|text_align:left|line_height:1.25″ custom_use_theme_fonts=”yes” use_custom_heading=”true” el_id=”1487537647485-98cce493-fb9c” css=”.vc_custom_1519998109565{margin-top: 0px !important;border-top-width: 0px !important;padding-top: 0px !important;}”]För att redigera mallarna för de mail som skickas genom InsiderLog, t.ex. underrättelser och påminnelser till insiders. Gå in under Settings, välj aktuell mall och gör dina redigeringar. Glöm inte att trycka på Spara mall / Save template när du är klar.

Notera de delar i mallarna som står inom {taggar}. Här infogas olika texter automatiskt i mallen. T.ex. har mallen med underrättelse till ny insider texten “du har tillgång till information avseende {insiderListTitle}”. Vid varje utskick kommer taggen {insiderListTitle} automatiskt att bytas ut mot den titel som du gett den aktuella loggboken. Var alltså försiktig med att ändra de här taggarna.

Om du råkar göra ändringar i en mall så att den inte fungerar längre kan du alltid välja Återställ / Reset för att gå tillbaka till våra standardmallar.[/vc_toggle][vc_toggle title=”Olika behörigheter för admins” custom_font_container=”tag:h1|font_size:20|text_align:left|line_height:1.25″ custom_use_theme_fonts=”yes” use_custom_heading=”true” el_id=”1492682587112-92af570c-6a0c” css=”.vc_custom_1558359040457{margin-top: 0px !important;border-top-width: 0px !important;padding-top: 0px !important;}”]Ni kan läsa mer om olika behörigheter för admins i vår manual nedan:

http://www.insiderlog.com/Manual_Advisor_Main_SE.pdf

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Hur ofta skickas påminnelserna?” custom_font_container=”tag:h2|font_size:20|text_align:left|line_height:1.25″ custom_use_theme_fonts=”yes” use_custom_heading=”true” el_id=”1487530285022-c0b22305-dbf1″]En insider som inte bekräftar att de mottagit och förstått underrättelsen och lämnar in sina personuppgifter blir påmind första gången kl 10:00 (svensk vintertid) eller kl 11:00 (svensk sommartid) två dagar efter att de inkluderades i loggboken, och därefter kl 10:00/11.00 varje dag tills de svarar.[/vc_toggle][vc_toggle title=”Hur ändrar jag en uppgift om jag gjort fel?” custom_font_container=”tag:h2|font_size:20|text_align:left|line_height:1.25″ custom_use_theme_fonts=”yes” use_custom_heading=”true” el_id=”1487530285023-32240101-da68″]Om du behöver ändra personuppgifter om en specifik insider går du in i aktuell loggbok, letar reda på den personen och trycker “Edit”. Om du behöver ändra uppgifter om själva loggboken, t.ex. när informationen identifierades eller frågor kring uppskjutandet så trycker du på “Edit” högst upp till höger när du är inne på den loggboken.[/vc_toggle][vc_toggle title=”Vad gör jag om någon inte svarar?” custom_font_container=”tag:h2|font_size:20|text_align:left|line_height:1.25″ custom_use_theme_fonts=”yes” use_custom_heading=”true” el_id=”1487534429287-7d245127-aaff”]Bolaget är skyldigt att “vidta alla rimliga åtgärder för att se till att alla personer som förekommer på insiderförteckningen skriftligen bekräftar att de är medvetna om de rättsliga skyldigheter som detta för med sig och de sanktioner som är tillämpliga vid insiderhandel och olagligt röjande av insiderinformation”. Det finns ingen precisering av vad “alla rimliga åtgärder” betyder, men vi bedömer att påminnelser var 24:e timme är tillräckligt och att bolaget gjort sitt i det avseendet.

Kom ihåg att insidern alltid är personligt ansvarig för eventuella insiderbrott, helt frikopplat från bolagets insiderförteckning/loggbok.[/vc_toggle][/vc_column][vc_column width=”1/3″ el_class=”Omstarta instansen”][vc_toggle title=”Teknisk trouble shooting” custom_font_container=”tag:h5|font_size:20|text_align:left|line_height:1.25″ custom_use_theme_fonts=”yes” use_custom_heading=”true” el_id=”1487530285025-1a089b39-55de”]Här nedan beskriver vi hur du kan felsöka och komma till rätta med tekniska problem. Om du inte hittar svar på din fråga här bör du kontakta support@insiderlog.se[/vc_toggle][vc_toggle title=”Börja alltid med att kontrollera detta” custom_font_container=”tag:h1|font_size:20|text_align:left|line_height:1.25″ custom_use_theme_fonts=”yes” use_custom_heading=”true” el_id=”1487606690823-8a1d7a54-5a4a”]Har du loggat in genom att skriva in adressen (t.ex. dittbolag.insiderlog.com) direkt i webbläsaren? Om du använder en gammal sparad länk, en favorit eller ett bokmärke kan kan det bli så att du loggar in i en äldre version av InsiderLog, trots att du uppdaterat. Det här är åtgärdat från version 1.8.2 och framåt så att dina nyare bokmärken hänger med även när du uppdaterar systemet, men om du har sparat en länk till t.ex. 1.7.2 så kommer den inte leda dig till din senaste version.[/vc_toggle][vc_toggle title=”Jag har problem med mailen” custom_font_container=”tag:h1|font_size:20|text_align:left|line_height:1.25″ custom_use_theme_fonts=”yes” use_custom_heading=”true” el_id=”1503992347630-c8ac1a6a-d222″]Börja med att dubbelkolla inställningarna under Settings, såsom lösenord etc. Tryck “Test” och se om du får ett mail till den mail du har som ditt användarnamn på InsiderLog.

Tryck Test ett par gånger i följd och kontrollera att alla mail kommer fram. Det är nämligen inte ovanligt att kunder mailservrar har begränsningar som gör att externa applikationer som InsiderLog bara får skicka t.ex. ett mail per minut, vilket innebär att det första testmailet kommer fram men sedan blockeras nästa. Då måste er IT lägga in ett undantag från den här regeln för er Amazoninstans och då behöver ni förmodligen logga in på AWS-kontot och ge dem instansens IP-adress.

Om detta fungerar, men andra mail inte kommer fram bör du be mottagaren kontrollera sin mapp för skräppost.

Om problemet kvarstår, logga in i Amazon och omstarta (‘Reboot’) instansen. För information om hur detta görs, se ‘Omstarta Amazon-instansen’ nedan.

Om ni använder Gmail för det konto som InsiderLog ska skicka mail genom och upplever att det inte fungerar så kan ni behöva ändra inställningarna hos Gmail. Läs mer om det här https://support.google.com/accounts/answer/6010255

Om ni använder Office365 kan problemet vara att ni försökt sätta upp en “delad brevlåda” vilket inte fungerar när mailen ska skickas över smtp. Det måste vara en vanlig “användarbrevlåda”.[/vc_toggle][vc_toggle title=”Det går inte att öppna en ny loggbok” custom_font_container=”tag:h1|font_size:20|text_align:left|line_height:1.25″ custom_use_theme_fonts=”yes” use_custom_heading=”true” el_id=”1487606760404-8c0c8bba-20fa”]Kontrollera följande:

Har du loggat in genom att skriva in adressen (t.ex. dittbolag.insiderlog.com) direkt i webbläsaren? Om du använder en gammal sparad länk, en favorit eller ett bokmärke kan kan det bli så att du loggar in i en äldre version av InsiderLog, trots att du uppdaterat. Det här är åtgärdat från version 1.8.2 och framåt så att dina nyare bokmärken hänger med även när du uppdaterar systemet, men om du har sparat en länk till t.ex. 1.7.2 så kommer den inte leda dig till din senaste version.

Loggboken kan inte ha exakt samma namn som en tidigare loggbok.

Du kan inte ange en tidpunkt i framtiden, kom ihåg UTC.

Har du fyllt i både Title, Description och Responsible Person?
Har du svarat på alla frågor kring uppskjutandet?

Om problemet kvarstår, logga in i Amazon och omstarta (‘Reboot’) instansen. För information om hur detta görs, se ‘Omstarta Amazon-instansen’ nedan.[/vc_toggle][vc_toggle title=”Det går inte att stänga en loggbok” custom_font_container=”tag:h1|font_size:20|text_align:left|line_height:1.25″ custom_use_theme_fonts=”yes” use_custom_heading=”true” el_id=”1494337668614-f3eae2fd-e978″]Kontrollera följande:

Har du loggat in genom att skriva in adressen (t.ex. dittbolag.insiderlog.com) direkt i webbläsaren? Om du använder en gammal sparad länk, en favorit eller ett bokmärke kan kan det bli så att du loggar in i en äldre version av InsiderLog, trots att du uppdaterat. Det här är åtgärdat från version 1.8.2 och framåt så att dina nyare bokmärken hänger med även när du uppdaterar systemet, men om du har sparat en länk till t.ex. 1.7.2 så kommer den inte leda dig till din senaste version.[/vc_toggle][vc_toggle title=”Det går inte att lägga till en ny insider” custom_font_container=”tag:h1|font_size:20|text_align:left|line_height:1.25″ custom_use_theme_fonts=”yes” use_custom_heading=”true” el_id=”1489951745472-77459f8f-f07d”]Kontrollera följande:

Har du loggat in genom att skriva in adressen (t.ex. dittbolag.insiderlog.com) direkt i webbläsaren? Om du använder en gammal sparad länk, en favorit eller ett bokmärke kan kan det bli så att du loggar in i en äldre version av InsiderLog, trots att du uppdaterat. Det här är åtgärdat från version 1.8.2 och framåt så att dina nyare bokmärken hänger med även när du uppdaterar systemet, men om du har sparat en länk till t.ex. 1.7.2 så kommer den inte leda dig till din senaste version.

Du kan inte ange en tidpunkt i framtiden, kom ihåg UTC.

Finns personen redan i den aktuella loggboken, eller som permanent insider?

Om problemet kvarstår, logga in i Amazon och omstarta (‘Reboot’) instansen. För information om hur detta görs, se ‘Omstarta Amazon-instansen’ nedan.[/vc_toggle][vc_toggle title=”Hur låser jag en IP-adress till vår Amazon-instans?” custom_font_container=”tag:h1|font_size:20|text_align:left|line_height:1.25″ custom_use_theme_fonts=”yes” use_custom_heading=”true” el_id=”1491469287446-479b444e-c9c1″]En del kunder har inställningar i sin IT-miljö som gör att InsiderLog inte tillåts ansluta till mailservern och skicka mail för underrättelser, påminnelser etc. Mailfunktionen är central i InsiderLog och sådana begränsningar kan göra att systemet inte fungerar. Lösningen är ofta att kundens IT-personal skapar ett undantag i inställningarna för den IP-adress som InsiderLog har hos Amazon där systemet är installerat.

Den här IP-adressen kan komma att ändras i vissa situationer, även om det inte ska ske i normalfallet, vilket då kan skapa problem om kunden lagt in ett specifikt undantag för en viss adress. För att undvika sådana problem bör ni via AWS-konsolen skapa vad de kallar ”an Elastic IP” för er serverinstans som kör InsiderLog.

Läs mer här 

http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-instance-addressing.html

http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/elastic-ip-addresses-eip.html#eip-basics

Logga in på aws.amazon.com, klicka på EC2, i vänstermarginalen finns Elastic IPs, gå in där och välj Allocate för att skapa en ny adress. Sedan högerklickar du på den och associerar den till er instans som kör InsiderLog. 

OBS! Det här kommer att ge er instans en ny Public DNS vilket innebär att vi måste göra om ompekningen av bolagsnamn.insiderlog.com så att den fortfarande leder rätt. Ni måste därför skicka instansens nya Public DNS till oss via support@insiderlog.se 

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Starta om Amazon-instansen” custom_font_container=”tag:h1|font_size:20|text_align:left|line_height:1.25″ custom_use_theme_fonts=”yes” use_custom_heading=”true” el_id=”1500542817850-a4cb1620-bf0c”]Om ingen av de tidigare lösningsförslagen fungerade rekommenderar vi er att starta om er Amazon-instans för att se om det kan avhjälpa det problem ni upplever.

Gå till https://aws.amazon.com och klicka på ‘Sign In to the Console’ uppe i högra hörnet.
Klicka på ‘Services’ i huvudpanelen och sedan ‘EC2’.
Klicka på ‘Instances’ under “INSTANCES” i vänsterpanelen.
Högerklicka på er instans, välj Instance State och —> Reboot.

Låt det gå någon minut. Logga sedan in på nytt i InsiderLog och se om problemet är löst.[/vc_toggle][/vc_column][/vc_row]