Release notes

Release notes 1.14.0 

I emittentversionen har vi gjort förbättringar av PDMR-modulen:
I december 2017 släppte vi en tilläggsmodul för hantering av “personer i ledande ställning”, ofta kallade PDMR. Den erbjuds som tillval till en extra månadsavgift för de kunder som ser en fördel med att automatisera denna hantering. Kontakta sales@insiderlog.com för att aktivera den här modulen.

I version 1.14.0 har vi gjort flera förbättringar av den här modulen:

Du kan nu ange upp till fyra olika datum för framtida finansiella rapporter för att skicka ett automatiskt påminnelsemail till PDMR, om den stängda perioden före rapporten, dvs företagets hela finansiella kalender,

Standardinställningen för att skicka påminnelsen 30 dagar före varje rapportdatum kan ändras under Inställningar.

Det finns en ny “Export”-knapp i PDMR-modulen som ger en översikt över alla PDMR och deras närstående fysiska och juridiska personer. Du hittar också en historiklogg som visar när en PDMR och dess närstående personer har lagts till, uppdaterats eller tagits bort.

Vi har också gjort vissa ändringar i processen att ta bort en PDMR från listan. Detta inkluderar nu ett bekräftelsesteg för att undvika att en PDMR av misstag tas bort. När en PDMR har tagits bort kommer han / hon att bli underrättad via e-post.

Slutligen har vi uppdaterat mallen för e-postmeddelandet som skickas när du lägger till en ny PDMR. E-postmallarna uppdateras aldrig automatiskt, eftersom vi inte vill riskera att ersätta några justeringar som ni har gjort. För att få den senaste mallen, gå in under Inställningar, klicka på fliken New_PDMR och tryck på “Återställ mall” längst ner till höger för att få den nya mallen, och sedan “Spara mall” för att spara den.