• Background Image

    MAR-bloggen

17 januari, 2018

InsiderLog välkomnar Euronext som ny majoritetsägare

Stockholm 17 januari 2018

InsiderLog AB har idag har fått en ny majoritetsägare när Euronext förvärvade 80 % av aktierna i det Serendipity-ägda bolaget.

Euronext är en ledande paneuropeisk börs med närmare 1 300 noterade bolag på sina marknader, med ett samlat börsvärde om ca 3,6 biljoner euro vid årsskiftet. Euronext bildades år 2000 och är en sammanslagning av börserna i Paris, Bryssel, Amsterdam och Lissabon. I november 2017 offentliggjordes att Euronext ingått avtal (villkorat av myndighetsgodkännande) om att förvärva den irländska börsen som är världens första marknadsplats för bl.a. företagsobligationer och investeringsfonder och har emittenter från över 90 länder.

InsiderLog är en molnbaserad mjukvara som automatiserar noterade bolags hantering av insiderinformation och loggböcker på ett sätt som både sparar tid och säkerställer compliance med EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. InsiderLog har utvecklats av juristavdelningen för bolagsgruppen Serendipity, som har fem egna noterade bolag i portföljen. I december 2016 lanserades produkten externt och har på ett drygt år fått fler än 170 börsbolag, banker och advokatbyråer som kunder.

InsiderLog har redan börjat leta sig utanför Sveriges gränser men genom sammangåendet med Euronext öppnas nu den europeiska marknaden på riktigt.

– Det här är såklart helt fantastiskt för oss, säger John Engholm chefsjurist inom Serendipity och grundare av InsiderLog. Vi har som en helt ny aktör kunnat gå från 0 till 170 kunder på bara ett år. Att nu kunna presentera oss som en del av Euronext, som är en ledande marknadsplats i Europa, och rikta oss till de tusentals bolag som de redan har en relation till innebär en enorm potential för ökad tillväxt.

Planen framåt är förstås att expandera säljstyrkan men även att intensifiera arbetet med produktutvecklingen.

– Det finns många fler saker som kan underlätta tillvaron för de här bolagen och vi har redan identifierat och utvecklat nya funktioner som vi erbjuder som tilläggsmoduler till InsiderLog. Ett annat stort steg var ”InsiderLog for Advisors” som inte vänder sig till de noterade bolagen utan till deras rådgivare, som också kommer i kontakt med insiderinformation. Här löser vi ett liknande problem för en helt annan kundgrupp och har på en månad från lansering fått bl.a. Nordens största advokatbyrå och två av ”the big four” revisionsbyråerna som kunder.

– Att en aktör som just Euronext väljer att bli majoritetsägare i InsiderLog är det bästa kvitto jag kan tänka mig på att vi gör helt rätt saker och det känns otroligt spännande att ta det här vidare ut i Europa, avslutar John.

____________

Mer information

insiderlog.seeuronext.com / john.engholm@insiderlog.com / +46 70 264 47 42

3 juli, 2017

MAR firar ett år

Den 3 Juli 2017 är det precis ett år sedan den nya marknadsmissbruksförordningen (MAR) trädde i kraft med nya regler om bl.a. hantering av insiderinformation för listade och börsnoterade bolag i hela EU.

Mitt namn är John Engholm, jag är chefsjurist på Serendipity Group och inom den egna gruppen har vi fem bolag som påverkades av MAR. Redan efter några månader insåg vi att de nya reglerna MAR medförde en omfattande administrativ arbetsbörda och att risken för misstag i den manuella hanteringen var alldeles för stor.

Hur hanterar jag all insiderinformation?

InsiderLog är ditt digitala verktyg för hantering av insiderinformation och loggböcker. Från början var det för att tillgodose vårt eget behov av en sådan lösning, men i november 2016 lanserade vi InsiderLog externt till andra bolag utanför gruppen och har på kort tid kommit upp i fler än 150 noterade bolag som kunder. Det är bolag inom alla storlekar och branscher som använder InsiderLog för att effektivisera och automatisera sin hantering av insiderinformation, på ett sätt som både sparar tid och säkerställer compliance.

Se video nedan om hur InsiderLog fungerar eller läs mer här.

 

MAR insider, sen då?

Det är många saker som har varit oklara med MAR och det har varit svårt att få tydliga svar från Finansinspektionen, Nasdaq och andra. På den här bloggen kommer vi att försöka samla relevant information för dig som jobbar med frågor om insiderinformation, MAR och compliance. Det kan vara alltifrån beslut om sanktioner till debattartiklar och klargöranden i intressanta frågor som vi stött på.

Följ oss också gärna på LinkedIn för att hålla dig uppdaterad om vad som händer.