Automatisk loggbok för insiders

Spara tid och säkerställ compliance
Med InsiderLog kan du skapa och hantera en digital loggbok online, vilket både sparar åtskillig arbetstid och säkerställer att du följer EU:s marknads-missbruksförordning (MAR). Fler än 280 noterade bolag, banker och advokatbyråer använder redan InsiderLog, se exempel längst ner!
Gör vårt enkla Loggbokstest på fem minuter för att ta reda på hur väl ni uppfyller reglerna med er nuvarande hantering.

Några av våra 280 kunder

Med InsiderLog automatiseras insamling och
hantering av data till era loggböcker

Vårt system är kraftfullt, säkert och hjälper ditt bolag att följa EU:s marknadsmissbruksförordning.

insiderlog

Automatisk underrättelse via mail

Du anger bara en mailadress. Sedan skickas en automatisk underrättelse ut som informerar varje insider om dennes skyldigheter enligt MAR och begär en bekräftelse.

insiderlog

Insiders fyller själva i sina uppgifter

Trött på alla mail med uppgifter som du tvingas föra in manuellt i loggboken? Låt insiders fylla i allt själva, i ett formulär med obligatoriska fält så att inget missas.

insiderlog

Automatiska påminnelser

Enligt MAR måste bolaget ”vidta alla rimliga åtgärder” och påminna insiders att bekräfta sina skyldigheter. InsiderLog skickar automatiska påminnelser var 24:e timme, ända tills alla insiders bekräftat och fyllt i kompletta uppgifter.

Säkerställ att du är compliant

MAR ställer mycket höga krav på hur du hanterar och uppdaterar dina loggböcker. Kraven är tidskrävande och en del av dem är rent tekniskt svåra att följa med manuell hantering. Kan ni t.ex. spåra ändringar som görs i era loggböcker? Troligen inte om ni använder er av ett vanligt excelark. Läs mer om vad som faktiskt krävs för att vara compliant.

insiderlog

Uppskjutet offentliggörande

Enligt MAR måste man pröva om offentliggörandet kan skjutas upp, och om man över huvudtaget får hemlighålla informationen. InsiderLog guidar dig igenom prövningen för varje ny loggbok, och dokumenterar den ifall FI skulle ha några frågor.

insiderlog

Lösenordsskyddad loggbok

En loggbok ska förvaras elektroniskt och endast vara tillgänglig för behöriga personer. InsiderLog har tvåfaktorsautentisering – användare behöver både ett lösenord och en kod via SMS för att logga in.

insiderlog

Spåra ändringar i loggböckerna

Enligt MAR måste man kunna följa ändringar  i loggboken ungefär som i ett bokföringsprogram, det ska inte gå att ändra något utan att det syns. Det här är tekniskt svårt i t.ex. Excel, men InsiderLog hanterar det förstås helt automatiskt och du kan vara trygg att ni uppfyller även de tuffaste kraven.

insiderlog

Spara bekräftelser separat

Bekräftelser från insiders får inte bara sparas i någons inkorg, utan du behöver ett separat mappsystem dit du drar alla mail. InsiderLog sparar automatiskt alla bekräftelser åt dig.

insiderlog

Tidsregistrera alla händelser

MAR kräver att du registrerar den exakta tidpunkten när loggboken öppnas, när insiders läggs till och varje gång du gör en uppdatering. InsiderLog registrerar allt automatiskt.

insiderlog

Meddela Finansinspektionen

När informationen i en loggbok offentliggörs ska ni meddela FI om när loggboken skapades, vem som fattade beslut om att skjuta upp offentliggörande m.m. InsiderLog meddelar FI automatiskt, så att du slipper leta reda på  uppgifterna och maila manuellt.

Så säkert att inte ens vi har tillgång till din data

Du behåller full kontroll över alla uppgifter i dina loggböcker, då inget lagras hos oss. Systemet är decentraliserat och varje kund sätter med några enkla klick upp sitt ”eget moln” hos världsledande Amazon Web Services, som är certifierade enligt ISO 27001. All kommunikation går via era egna mailservrar och vi har aldrig tillgång till er information – varken vilka loggböcker ni upprättar, vilka insiders som ingår i dem eller vilken insiderinformation det handlar om.

  • Vill du veta mer?

    Vårt team berättar gärna mer – fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig!