Automatisk loggbok för insiders

Spara tid och säkerställ compliance
Med InsiderLog kan du skapa och hantera en digital loggbok online, vilket både sparar åtskillig arbetstid och säkerställer att du följer EU:s marknads-missbruksförordning (MAR). Fler än 600 noterade bolag, banker och advokatbyråer använder redan InsiderLog, se exempel längst ner!
Gör vårt enkla Loggbokstest på fem minuter för att ta reda på hur väl ni uppfyller reglerna med er nuvarande hantering.

Några av våra +600 kunder

Med InsiderLog automatiseras insamling och
hantering av data till era loggböcker

Vårt system är kraftfullt, säkert och hjälper ditt bolag att följa EU:s marknadsmissbruksförordning.

Automatisk underrättelse via mail

Du anger bara en mailadress. Sedan skickas en automatisk underrättelse ut som informerar varje insider om dennes skyldigheter enligt MAR och begär en bekräftelse.

Insiders fyller själva i sina uppgifter

Trött på alla mail med uppgifter som du tvingas föra in manuellt i loggboken? Låt insiders fylla i allt själva, i ett formulär med obligatoriska fält så att inget missas.

Automatiska påminnelser

Enligt MAR måste bolaget ”vidta alla rimliga åtgärder” och påminna insiders att bekräfta sina skyldigheter. InsiderLog skickar automatiska påminnelser var 24:e timme, ända tills alla insiders bekräftat och fyllt i kompletta uppgifter.

Säkerställ att du är compliant

MAR ställer mycket höga krav på hur du hanterar och uppdaterar dina loggböcker. Kraven är tidskrävande och en del av dem är rent tekniskt svåra att följa med manuell hantering. Kan ni t.ex. spåra ändringar som görs i era loggböcker? Troligen inte om ni använder er av ett vanligt excelark. Läs mer om vad som faktiskt krävs för att vara compliant.

Så säkert att inte ens vi har tillgång till din data

Du behåller full kontroll över alla uppgifter i dina loggböcker, då inget lagras hos oss. Systemet är decentraliserat och varje kund sätter med några enkla klick upp sitt ”eget moln” hos världsledande Amazon Web Services, som är certifierade enligt ISO 27001. All kommunikation går via era egna mailservrar och vi har aldrig tillgång till er information – varken vilka loggböcker ni upprättar, vilka insiders som ingår i dem eller vilken insiderinformation det handlar om.

  • Vill du veta mer?

    Vårt team berättar gärna mer – fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig!